Inżynierskie badania podłoża, wiercenia


Oferujemy inżynierskie badania podłoża gruntowego oraz badania stopnia zagęszczenia gruntu. WIercenia wykonujemy wiertnicami:

1. Lekką wiertnicą spalinową STIHL z wyciągarką- średnica 60mm ,

max głębokość wiercenia -9m. 

2. WIertnicą hydrauliczną NORDMEYER - średnica 90mm ,

max głębokość wiercenia - 15 m.

3. Wiertnicą hydrauliczną na ładowarce teleskopowej (średnice wiertnic 300mm,600mm,900mm) - max głębokość wierceń - 4m.

4. Określanie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych  sondą lekką SD10.


© zbo.pl - 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 5

redesign: MARCINSKIBA.net